بره موم

موم min
بره موم
بره موم یا پروپلیس دارای ریشه یونانی است و در لغت یعنی دیواره دفاعی شهر زنبور ها. زنبور های عسل از این ماده برای کوچک کردن دریچه ی پرواز و…
فهرست