فعلا فروش توسط فروشندگان دیگر در سایر نقاط کشور فراهم نمی باشد اما در برنامه بلند مدت فروشگاه اینترنتی فردوس پاک زیست چند فروشندگی قرار دارد. هم اکنون تمام محصولات توسط انبارهای اختصاصی فردوس پاک زیست برای تمام سفارش دهندگان ارسال می شود.
فهرست